Українська мова

Українська мова, опубликовано 20.01.2022

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Завдання на встановлення відповідності

11. Укажіть відповідність між реченням та його характеристикою.

А. Складнопідрядне з 1. Захотілося стукнути по ньому,

підрядним причини. щоб посипалися друзки (Л.Тараненко). А

Б.Складнопідрядне з 2. Вдень я погоджувалася з татком, Б

підрядним мети. що Вадим вродливий…(Л.Тараненко) В

В.Складнопідрядне з 3. Тут саме життя підіймає, бо рано Г

підрядним з’ясувальним. починається трудовий день (О.Гончар).

Г. Складнопідрядне з 4. Хоч і лягла в постіль, не могла

підрядним допустовим. заснути (Л.Тараненко).

5. Вадим, звиклий до поклоніння,

не звертав ні на кого і ні на що уваги ( Л. Тараненко ).

12. Укажіть відповідність між реченням та його характеристикою.

А.Складнопідрядне з 1. Татко, навпаки, взяв відпустку, А

підрядним означальним. як тільки все зрозумів (Л.Тараненко). Б

Б. Складнопідрядне з 2. Всю дорогу спокійно і врівноважено В

підрядним порівняльним. розповідав цікаві бувальщини, що трапля- Г

В. Складнопідрядне з лися з ним під час плавання (Л.Тараненко).

підрядним мети. 3. Я боялася повтору, як показало життя,

Г. Складнопідрядне з не без підстав (Л.Тараненко).

підрядним умови. 4. Павлові не сказала навіть, щоб не тривожити

зайве, не додавати муки (Л.Тараненко

Нет Ответа
Ответить

Українська мова, опубликовано 20.01.2022

Варіант ІІ
Спиши текст, вставляючи потрібні букви на місці пропущених
орфограм.
Бе(з,с)межний, ро(з,с)дольний степ пролягає на (пів)дні (У,у)країни. У
м_нулому вся ця в_л_чезна рівнина була вкрита ст_повим різнотрав’ям,
сивою ков_лою. (На)весні вона яскріла різнобарвними квітами. Трави були
такими в_сокими, що в них (з)головою ховалися вершники. У синьому небі
ширяли орли, шуліки, зал_валися піс(?)нями жайворонки. Вовки, л_сиці
полювали на зайців, ховрашків, тушкан(?)чиків. Куточок цього первісного
степу зараз у заповіднику «Асканія-Нова». (60 слів.)
Завдання до тексту
1. Знайди та обведи в списаному тексті слово, що називає сірувато-білий
колір.
2. Знайди серед слів третього та четвертого речень прислівник. Випиши його.
3. Випиши з останнього речення слово, яке відповідає звуковій моделі:
=О-О.
4. Підкресли в списаному тексті просте речення з однорідними підметами.

Нет Ответа
Ответить
© Умницы.ru